– Forskning på Bakkebø

I et brev til Eigersund kommune gjør Prima Jæren-eier Anbjørn Øglend det klart at hensikten med å kjøpe Bakkebø Gård er industriell forskning på bedre kjøttkvalitet av storfe.