– Sett fart på Vagle næringsområde

Finn Egil Sørbø i Næringsforeningen frykter at Stavanger-regionen kan tape etableringer som følge av at det nesten ikke er ledige industritomter.