Politikerne sier nei til bygging i 100-metersbeltet

Politikerne i Randaberg vil trekke den planlagte utbyggingen på Vestre Goa lenger vekk fra Vistestranda.