• I Strand samarbeider KrF med Høyre. Til venstre ordfører Irene Heng Lauvsnes (H) og varaordfører Astrid Norland. Tor Inge Jøssang

Strand KrF sender fire blå og to røde delegater

Strand KrF sender seks delegater til fylkesårsmøtet. To støtter partileder Knut Arild Hareide, mens fire heller mot høyresiden.