• Anleggsveien vil krysse blant annet en tursti og skolevei, samt går rett utenfor porten til Ormaskogen barnehage. Carina Johansen

Protesterer mot anleggsvei ved barnehage i Sandnes

Beboere i Smeaheia i Sandnes vil stanse den nye anleggsveien til nytt stadion. - Vi vil få stor trafikk i et område hvor barna krysser veien, sier talsperson for aksjonsgruppen.