Presser gjennom reguleringsplan i Hjelmeland: – Slik kommer staten til å kjøre over E39-kommunene også

HJELMELAND: – Det som skjer her er en forsmak på hvordan staten kommer til å kjøre over kommuner langs E39, sier Lin Veronica Jacobsen, varaordfører i Hjelmeland og fylkespolitiker for Ap.

Publisert: Publisert:

Sambandet Hjelmeland-Nesvik-Ombo fraktet 234.000 kjøretøy fra januar og ut oktober. Veivesenet venter 30 prosent trafikkvekst fram til 2026. Kiosken Nauste er lagt ned og skal rives. Foto: Tor Inge Jøssang

 • Tor Inge Jøssang
  Journalist
iconDenne artikkelen er over ett år gammel

Ferjekaiene i Hjelmeland-sambandet har utløst trussel om statlig plan, hvis ikke Hjelmeland vedtar Statens vegvesens vegvesen sin reguleringsplan.

Norges første hydrogenferje skal settes i drift i Hjelmeland-sambandet fra 2021. Nylig ble det kjent at Statens vegvesen har innstilt Norled som vinner av anbudet. Minst 50 prosent av energien til framdrift skal være fra hydrogen. Den resterende energien skal komme fra elektrisitet med lading fra kai.

Kaiene på Nesvik og Hjelmeland er for små for dagens to ferjer. Hvis ikke Statens vegvesen oppgraderer kaiene, vil ferjesambandet være utsatt for stengning, som følge av dårlig vær og tekniske problemer. Behovet for oppgradering av kaiene var en viktig grunn til at sambandet skal få hydrogenferje.

For det første planlegger veivesenet doble kaier. For det andre skal oppstillingsplassene utvides, ellers vil køene strekke seg langt på dager med stor trafikk.

Uenighet om kiosk

På Nesvik ønsker veivesenet å rive kiosken Nauste uten å bygge nytt, fordi det nye kaiområdet blir for trangt. Veivesenet vil bare sette av plass til en mobil kiosk. For bygdefolket er kiosken viktig som møteplass. På Hjelmeland skal trafikken gå på begge sider av kioskbygget. Det politiske flertallet i Hjelmeland mener dette blir trafikkfarlig og krever at reguleringsplaner med plass til kioskbygg, flere parkeringsplasser, større molo og flytting av en trafostasjon.

– Vi har, som sektoransvarlig for trafikksikkerhet, vurdert forslaget både internt og eksternt og kommet til at ny situasjon som vi foreslår vil være trafikksikkert. På Nesvik, har vi akseptert kommunens endring som muliggjør etablering av kiosk på Nesvik, uten at det stilles krav til at SVV etablerer den, bemerker Irene Hegre, seksjonsleder for Plan- og forvaltningsseksjon i Statens vegvesen.

– Vi kjenner oss for øvrig ikke igjen i fremstillingen av planprosessene beskrevet for Hjelmeland og for E39, uttaler Astrid Eide, leder for veivesenets veiavdeling i Rogaland.

Kommunens planforslag blir både dyrere og kan i tillegg forsinke utbyggingen, ifølge veivesenet. Dersom forsinkelsene blir store, kan hydrogenferje-prosjektet i verste fall bli utsatt til 2025. Dette kan utløse erstatningsansvar og vil ha store økonomiske konsekvenser for Statens vegvesen, men også for miljøet og for norsk maritim næring, heter det i begrunnelsen fra regionveisjef Helge Eidsnes for å kreve statlig plan.

Kommunestyret behandler reguleringsplanen 13. desember.

– Statlig regulering på Sande og Nesvik er helt hinsides alt fornuft. At kostnader til en ny kiosk og en litt større parkeringsplass skal føre til statlig regulering er rett og slett unødvendig, uttaler varaordfører Lin Veronica Jacobsen.

Hjelmeland bøyde av for veivesenet. Trafikken kommer til å gå på begge sider av kafébygget på Hjelmeland. Foto: Tor Inge Jøssang

– Prestisjeprosjekt

I Nasjonal transportplan har regjeringen varslet at den ønsker å effektivisere planprosessene ytterligere, blant annet vurdere økt bruk av statlig plan.

– Årsaken til trusselen om statlig regulering er en bestilling fra øverste hold i departementet. Dette har blitt et prestisjeprosjekt fra samferdselsministeren. Og her er regionveisjefen presset til rask gjennomføring. Statsråd og departement bryr seg ikke om lokale prosesser og andre lokale hensyn. Vi ser det samme når det gjelder utbygging av E39 mellom Kristiansand og Stavanger: Statlig regulering for å slippe å ta hensyn til lokalbefolkning, kommune og jordvernet. Alt dette for å fortelle hvor flinke de er på gjennomføring, hevder Ap-politiker Jacobsen.

Høyres medlemmer i Areal-og forvaltningsutvalet, Torunn Munthe og Henrik Nesvik, er enige med varaordføreren. De ønsker en reguleringsplan som gagner Hjelmelands befolkning, og hevder en statlig plan bare vil forsinke framdriften.

Ståle Halsne i KrF er uenig.

– Det lokale næringslivet ba pent om at vi i Areal- og forvaltningsutvalget ikke måtte flytte kiosken. Det samme gjorde både rådmannen og ordføreren. Men dette valgte flertallet i utvalget å se helt bort fra, og støttet heller et forslag fra Hjelmeland Ap. Helheten i planen, som vi kunne fått til, ble satt til side fordi man ikke ville imøtekomme Statens Vegvesen ved å la være å flytte kiosken. Når man påstår at det for statsråden har gått prestisje i prosjektet, vil jeg hevde at flere politikere i Hjelmeland sliter med det samme, kommenterer han.

Irene Hegre i Statens vegvesen opplyser at saken ligger til beslutning hos Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

– Når det gjelder kaien på Hjelmeland, kan jeg si at vårt opprinnelige forslag til førstegangsbehandling inneholder flere elementer som er tatt inn i planen etter dialog med kommune og grunneiere, uttaler Hegre.

Publisert:

Les også

 1. Nye Veier prioriterer ny E39 mellom Flekkefjord og Ålgård

 2. Entreprenørene om arbeidstørken: – Dette er dramatisk

 3. Nå danner E39-bønder grunneierlag

 4. Nå starter byggingen av nye E39 mellom Kristiansand og Stavanger

 5. Ingen vil garantere for bompengelånet til ny E39

Mest lest akkurat nå

 1. Smitteutbruddet i Haugesund: - Involverer flere hundre mennesker

 2. Ektemannen Artur leter på 11. dagen etter sin kone, Elżbieta

 3. Tre nye smittetilfeller i Sandnes siste døgn - knyttet til Polen og Hurtigruten

 4. Fritidsbåt totalskadet i brann

 5. Gjedebo-millioner til Innovation Dock - starter opp i Sandnes

 6. Stavanger-kvinne blir tidenes yngste deltakar i «Mesternes mester»

 1. Hjelmeland
 2. E39
 3. Utbygging
 4. Ryfylke
 5. Samferdsel