• Stavangerkameratene Ole Alexander Mæland, Glenn Lyse og Kjartan Salvesen samlet mye folk under «Fjåge i Vågen» i Stavanger. Ola Fintland

Gratiskonserter skal skape mer liv i Sandnes sentrum i sommer

SANDNES: Ruten i Sandnes kan få sitt eget svar på Fjåge i Vågen. Politikerne i formannskapet gikk enstemmig inn for å gi 300.000 kroner i støtte for å skape mer liv og røre i sentrum.