• Moren trekker hetten over hodet, når vi tar bilde hos mobbeombud Nina Bøhnsdalen i Stavanger kommune. Hun frykter det kan være uheldig for sønnen, hvis hun blir gjenkjent. Rune Vandvik

– Vi kan ikke ha en gutt som vil dø framfor å gå på skolen

Hvordan kan mobbing på en skole få lov til å foregå så lenge og så intenst at et barn ønsker å dø – samtidig som skoleledelsen nekter for at mobbing foregår?