• Trailer på trailer med organisk avfall kommer hver dag inn til komposteringsanlegget på Hogstad i Sandnes. Fredrik Refvem
    Galleri

For mye plast ga kompost-stopp hos IVAR

Hytteeier Erik Astad i Suleskard oppdaget at kompost-jorda på hyttetaket og rundt hytta inneholdt hundrevis av små plastfragmenter.