• Line Cecilie Christiansen (V) og Inge Takle Mæstad (KrF) mener Stavanger, Norge og Europa må ta imot langt flere flyktninger enn i dag. Kristian Jacobsen

Venstre og KrF vil åpne døra for flere flyktninger

Line Cecilie Christiansen (V) og Inge Takle Mæstad (KrF) mener det på langt nær er nok at Stavanger kommune tar imot 120 flyktninger i år.