Lær mer om snill mygg og slem fisk

Vet du litt lite om bekkeniøye med sugemunn, så kan du lese om fisken på neste runde rundt Stokkelandsvatnet.