Rogalands-bøker til Dronning Sonja

Fylkesordfører Roald Bergsaker og ordførerne i Haugesund og Karmøyhadde alle tatt med seg bøker til Dronningen på hennes 65-årsdag.