- Vi må tenke nytt

Mange skoler har et stykke å gå for å bli slik fylket helst vil. For å komme i mål, trenger de også penger.