Endrer for å få leve

Thorstein Harbo Soma ser for seg et knallhardt år for utebransjen. Pris og kvalitet vil avgjør hvem som overlever, mener han.