Håper på Clemet

Tre dager etter at Kristin Clemet tiltrådte som statsråd for Utdannings— og forskningsdepartementet, sendte Sandnes videregående skole invitasjon til neste års foreldremøte.