Myrvang refser kommunen

Hytteeier Odd Myrvang fortsetter sin kamp mot kommunens behandling av ulovlige bygg i strandsonen. Nå har han koblet Sivilombudsmannen inn i saken.