Alle må selja pizza

«Alle» gjer ein jobb, men ingen treng slita seg ut. På Lyefjell har dei funne dugnads-modellen som fungerer. Både i idrettslaget og på forsamlingshuset.