Rogaland bør inkludera Sunnhordland

Dersom kommunane på Haugalandet vel å gå saman til ein stor-kommune, på tvers av fylkesgrensene, vil eg ønskja den nye stor-kommunen saman med enda større delar av Sunnhordland velkommen tilRogaland fylke.