Kjøttet kan forsvinne fra butikkene

Hamstring av kjøtt, høyere priser og permitteringer i kjøttbransjen kan bli resultatet når transportforbudet av levende dyr setter inn.