Barna blir bidragsvinnere

Begge foreldrenes inntekt skal legges til grunn for bidragssatsene,ifølge forslag til nytt regelverk for barnebidrag.