Årsmøte i forsøksring

JÆREN: Jæren forsøksring, landets største, ligger ikke på latsiden. Aktiviteten er høy, både innen forsøk og rådgivning, går det fram av årsmeldingen foran årsmøtet torsdag 14. mars. Også økonomien er i orden. Driftsinntektene og driftskostnadene utgjorde i fjor henholdsvis 6,668 millioner og 8,037 millioner kroner. Årsresultatet ble på 755.000 kroner. Gjelden utgjør drøyt 1,4 millioner, mens egenkapitalen er på cirka 3 millioner kroner. Den viktigste inntektskilden er medlemkontingent og rammetilskudd.