Må fjerne masse

Kommunen krever at en beboer i Chr. Kroghs gate fjerner leiremasse som han har dumpet i friområdet i Gamlaverket. Den løse massen fyller store deler av skråningen og steiner har rullet ned på ballplassen ved Roald Amundsens gate nedenfor.