Mangler 4000 plasser

Elever som har fått plass i kulturskolen, kan fortsette år etter år. Men i Stavanger er det lange ventelister for å komme inn.