Må se bort fra tilståelsen?

Lagdommer Helge Lillebø vil vurdere om tilståelsen fra Birgittes fetter må avskjæres som statsadvokatens sentrale bevis fordi den kommer i konflikt med juryens frifinnelse fra 1998.