Her kommer den nye Tauferja

Torsdag morgen la hurtigferja ut fra Oma i Hardanger med kurs motRogaland. Her settes den inn i sambandet mellom Tau og Stavanger 1.juni.