Kjøttbenmel går unna som gjødsel

Minst 10.000 dekar gras— og kornarealer på Jæren er denne våren gjødslet med fosfor- og nitrogenrikt kjøttbenmel.