Solskinn i barnetoget

Det er gode muligheter for at det blir en paraplyløs 17.mai-feiringen i Rogaland. Første del av dagen er vi i hvert fallsikret sol og lite vind. Men, det er fare for at det vil skye tilmens Folketoget i Stavanger er i gang.