15 søkere til tre rektorjobber

15 personer har søkt på de tre ledige rektorstillingene i Stavanger.