Reguleringsplaner skal ta maks tre måneder

Byplansjef Anne Skare i Stavanger kunne ha ønsket seg lengre omstillingstid før den lovpålagte tidsfristen for behandling av plansaker ble innført.