21 trafikkfeller er ikke utbedret

På riksvegnettet i Rogaland står det minst 21 definerteulykkespunkter som veivesenet ikke har gjort noe med.