Eurest fulgte arbeids- miljøloven

Eurests prosessfullmektig hevdet i retten at Oddleiv Tønnessen fikk mange tilbud om omplassering, og at selskapet var i sin fulle rett i forhold til styringsretten.