Pærebrann-alarm på Varhaug

Statens Landbruks— tilsyn slår ny pære-brann-alarm på Jæren. Denfryktede og smittsomme plantesykdommen er påvist tre stedersentralt på Varhaug.