Ønsker felles døveskole

Sandnes og Stavanger gjør nå felles sak for å sikre at døve og hørselshemmede barn i de to kommunene får et bedre skoletilbud.