Flertall for å utrede tunnel på Tasta

Det er status etter en rask rundspørring Aftenbladet foretok etter befaringen.