Bergsaker og Sund det nye paret

Valvinnarane Framstegspartiet og SV kan bli parkerte på sidelinja i fylkeskommunen. Truleg held Høgre fram i fylkesordførarstolen med støtte frå Arbeidarpartiet og dei tre sentrumspartia.