Ikke akkuart hovedtema

Alle partiene vil sikre barn gode oppvekstvilkår i Stavanger ogRogaland forøvrig, men partiprogrammene for kommende valgperiode erikke akkurat smekkfulle av planer for å sørge for at de mestvanskeligstilte barna får bedre hjelp.