Rusbrus i en gal verden

— Jeg ble med i Rød Ungdom fordi verden er gal og det vil jeg gjørenoe med, og så springer alle rundt her med de Smirnoff Icebrosjyrene!