Spansk rot for norsk mekler

Det koster mer enn det smaker å drive med eiendomsmekling i Spania akkurat nå, synes Carl Helge Hana fra Stavanger. Han har reist ned for å rydde opp i regnskapsrot.