Trener kommunene i mediatakling

Plutselig invaderes den lille, fredelige kommunen av pressefolk. Det er krise, og journalistene vil ha vettuge svar.