Ungdommelig pågangsmot

Ulf-Sandnes er inne i et generasjonsskifte. Nå håper treneren at ungdommelig pågangsmot skal bidra til å skaffe laget poeng.