Turen vil koste rundt 150.000

Da utvalgene for byutvikling og kommunalteknikk sist var på studietur, til Århus og Ålborg i september 2000, mottok lokalavisene enkelte leserbrev som kritiserte pengebruken. Da kjørte gruppen buss og ferje. Nå blir det fly. Transportvalget begrunnes med lang og tidkrevende bussreise til København.