Måtte krangle for kontantstøtte

Harry og Signe Årrestad måtte gå veien om departementet for å få utbetalt det de hadde krav på i kontantstøtte.