Felles politi i Sør-Rogaland

Politimester Olav Sønderland i Stavanger mener sammenslåingen av Stavanger politidistrikt og Rogaland politidistrikt vil gjøre at de samlede ressurser bedre kan styres der de trengs.