Vil kjempe mot økte boligpriser

Kommunen har flere virkemidler for å hindre at tre storebyggeselskap skal kunne presse boligprisene opp i Sandnes.