«Svært vanskelig» for Norheim

Rådmann Åsmund Norheim overlevde mistillitsforslaget i går. Men etklart flertall i kommunestyret, 24 mot 17 stemmer, understreker ivedtaks form at «hvis lignende forhold inntreffer i fremtiden, vildet få alvorlige konsekvenser for rådmannen.»