Tilbyr KRL til skolene

Tre ungdommer fra Pinsemenigheten Klippen reiser fra skole til skole med ferdige KRL-timer.