UDI er skuffet

Jeg er ikke overrasket, men det er skuffende at kommunene ikke er kommet lenger.