Gir nødhjelp over telefon

Når du ringer medisinsk nødtelefon, 113, kommer du til Akuttmedisinsk kommunikasjonssentral (AMK) ved SiR. Her snakker du med sykepleier, og en ambulansekoordinator sitter i medhør.