God vilje, ingen løfter

KLEPP: Klepp gjør nå det som er nødvendig for å få vurdert en miljøtunnel forbi Kleppeloen.