Time opphevet ulovlig vedtak

Byggeklagen kom inn ni måneder for sent, men ble likevel tatt til følge. Nå har planutvalget i Time opphevet det ulovlige vedtaket.